Translate

måndag 31 december 2012

Gott Nytt År....


NYÅRSKLOCKAN.

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö,
det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning övfer land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första skälfande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif
med bättre syften, mer rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden, 
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm, 
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring....och seklets krankhet vike,
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år, 
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarna befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land, 
ring honom in, den bidande Messias.

Med den här dikten, som jag får rysningar av
när jag hör den, säger jag tack för i år.
Önskar er alla ett GOTT SLUT.
Önskar er alla ETT GOTT NYTT ÅR, 
och hoppas att 2013 blir det
bästa året för oss alla.
Kram...


Related Posts with Thumbnails