Translate

torsdag 24 december 2009

* * GOD JUL * *

GOD JUL
Endast tomten är vaken....

Midvinternattens köld är hård.
Stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban.
Snön lyser vit på fur och gran.
Snön lyser vit på taken.'
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva.
Tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva.
Tittar mot skogen, där gran och fur,
drar kring gården sin dunkla mur,
Grubblar fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta....
>>nej, jag gissar ej detta<<
Slår, som han plägar,
inom kort slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen....
Korna drömma vid månens ljus sommardrömmar i båsen.
Glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över fylls av doftande klöver.

Går till stängslet för lamm och får,
ser hur de sova där inne.
Går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne.
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar på svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro goda vänner.

Tomten smyger sist att se husbondefolket det kära,
länge och väl han märkt,
att de hålla hans flit i ära.
Barnens kammar han sen på tå nalkas att se de söta små,
ingen må de förtycka,
de är hans största lycka.

Så har han sett dem,
far och son,
ren genom många leder slumra som barn,
men var frå kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick---men vart?
Gåtan som icke låter gissa sig,
kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft,
där har han bo och fäste.
Högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste.
Nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Då har hon alltid att kvittra om månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan,
som rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg,
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

GOD JUL.
Related Posts with Thumbnails