Translate

fredag 10 april 2009

KONGSVINGER FESTNING.

Kongsvingers festning.
Vid färgeläget över Glomma byggdes fästningen
i slutet av 1600-talet.
Den blev till för att säkra och förstärka den
enda naturliga vägen från Sverige mot Christiania. (Oslo)

Den första anläggningen Tråstad Skanse, ( gården Nordre Tråstad)
blev byggt 1657-1658.
1673-1674 blev fästningensvallarna byggd på
den plats där fästningen ligger idag.
Anläggningen bestod huvudsakligen av ett murat
fyrkantigt torn, som var omringat av en mur med
en torr vallgrav utanför.
Det blev kallat Vinger Skanse.

Kongsvinger Festning har aldrig varit belägrad eller
erövrat. Ändå har fästningen varit av stor strategisk
betydelse för försvaret av det södra Norge.

Av de få lättframkomliga landförbindelserna mellan
Sverige och Norge i äldre tider, var vägen från Värmland
över Eda och Magnor till Christiania en av de viktigaste.
Från militärt håll blev den här framryckningsvägen ansedd som
mycket viktig, och ingick därför i flera försvarsplaner.

1681 kom kung Christian V med en plan för
Kongsvinger Festning. Det var teckningar som
generalkvartersmester Johan Caspar von Cicignon
hade arbetat fram.
Utgångspunkt för den nya fästningen var gamla Vinger Skanse.
Bygget började 1681 och var klart i slutet av 1689.
Kvar från den perioden finns nu kommandantbostaden
och bageriet.
Fästningen fick sin egen kommendant, överstelöjtnant
Georg Reichwein och en garnison 1682.
Då fick fästningen även namnet Kongsvinger festning.
1683 blev det vid en kunglig resolution fastsatt.

På 1700 talet förändrades utseendet på Fästningen
Stjärnformen var fortsatt det centrala, men på fästningen
blev det nu rest byggningar som var högre och mer
dominerande än de tidigare.
De bygningar som restes på mitten av 1700-talet var
mindre solida än de äldsta och med sin höjd kunde de lätt bli
mål för kanoner. De här byggnaderna bidrog till att ändra fästningens
profil, samtidigt som den gick från sin
strategiska barockfästning till att bli en militär depot.
Centrala byggnader uppförda på 1700-talet
är bland annat arsenalen och nya kasernen.
Mot slutet av århundradet framstod
fästningen gott skickad både till förläggning av
trupper och som centraldepot för militära
avdelningar i södra Norge.

Under 1808-1814 hade fästningen sin storhetstid. När
kungariket Danmark-Norge under Napolenontiden
nytt blev inblandad i strid med Sverige blev man
införstådd med att fästningen kunde bli utsatt för angrepp.
Från 1811-1813 blev de tre skansene " Se till höyre ",
" Prins Fredrik " och " Norske löve " byggda.
De ligger alla tre väster om fästningen
I Krigstid 1808-1814 fick fästningen stor betydelse
och den var bland annat huvudförådsbas.
1808 var manskapet på 900 man, medans den
under 1814 ökade till 1200.

Kongsvinger festning var dessutom central i försvarsplanerna
mot Sverige 1905.
I samband med oroligheterna som resulterade i unionsupplösningen
blev det byggt två fort i närheten av fästningen
Vardåsen och Gullbekkåsen.
Under den tiden började man prata om Kongsvingers Festninger.
Stridsanläggningarna i Kongsvinger blev inte
förstörda efter unionsupplösningen som många andra
av gränsfästningarna.
Enligt Karlstadsavtalet fick Norge
lov till att behålla fästningarna, men inte bygga ut dom.

Kongsvinger Festning representerar en nästan
obruten militär tradition från 1680 talet och fram till nu.
Efter kriget är det Artilleriets befalsskole fram till 1959
och Akershus Heimevernsdistrikt 04 (HV04) som har
haft kommando på fästningen
Efter att Stortinget beslöt att lägga ner HV 04 sommaren 2005
så är det bara ett manskap på tre personer kvar av den
militära närvaron.
Nasjonale Festningsverk är idag representerat på
festningen av festningsförvaltaren och underhållspersonal.
Som försvarsverk och kulturminne är anläggningen
ett av Hedmarks fylkes viktigaste.

Det var lite historia om
det stora turistmålet vi har här.

Man kan finna många fotomotiv när
man går runt innanför murarna
och tittar.

Sommartid finns det även ett litet fik här uppe.
Ett museum som visar föremål
och berättar om hur
det var här under andra världskriget.

Det är konserter här varje sommar
med många stora artister som kommer.
Ska försöka komma på en av de i år.

Skärtorsdagen kommer de svenska raggare hit upp.
De kommer från Värmland mestadels.
De kör upp på fästningen och slår sig ner i gräset.
Tar sig några öl, grillar och har det bara
helt genomtrevligt.
När dagen är slut så städar de upp efter sig innan de
far tillbaka till Sverige.
Helt motsatt av vad de flesta så kallade rånerane (raggare) gör
när de far till Strömstad bland annat.
Då kan jag säga att jag skäms över att vara norsk.
De skämmer ut oss fullständigt när de far iväg.

Fästningen är väl värd ett besök när man kommer
till Kongsvinger. Den ligger högt upp och man har
en makalös utsikt över nästan hela Kongsvinger
med omnejd.
Det kostar inte heller nåt att gå in.
Förutom på museet.
Där tror jag det kostar 30 kr i inträde.
Men det är det värt.

När klockan närmar sig 21.00
så ringer kommendanten i fästningsklockan.
Den som inte kommer ut genom porten då
han blir instängd tills dagen därpå.
Men vad gör väl det.
Man kan inte se sig mätt på utsikten där uppifrån.

Nu önskar jag er en riktigt god kväll.
Ber om ursäkt om det skulle vara
felskrivet i texten. Har läst och översatt
från norska till svenska.
Inte alltid det enklaste kan jag säga.
Related Posts with Thumbnails