Translate

söndag 31 december 2017

Årets sista kväll.....

Ja så kom den kvällen i år med.
Årets sista. I morgon vänder vi blad och 
öppnar en bok med 365 nya, blanka sidor
som bara väntar på att bli fyllda med det du
upplever, det du känner, det du vill och det
du inte vill. Det du önskar både för dig och närmaste.
Som vanligt så avslutar jag med den här 
vackra dikten. Den säger allt och lite till.
Läs den och tänk efter hur det är det idag.
Mycket i den här dikten gäller idag med.
Över hundra år efter att den skrevs.
ALFRED TENNYSON
Nyårsklockan!

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskensky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö...
Ring självaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut mellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kif.
Ring in en ädlare, ett högre lif
med bättre syften, med rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden, 
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor, 
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt, 
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring...och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias.
       
                     1889.
Årets sista bild över Nuguren.

Önskar er alla ett gott slut och
ett helt fabelaktigt GOTT NYTT ÅR 2018.
Kram

Related Posts with Thumbnails